360º Livs- og værdiafklaring

Klar til 6 ugers livs og værditjek, der kommer 360º rundt om dit liv?

6 ugers livs- og værdiafklaringsforløb.

For dig der vil kende dig selv bedre, så du kan leve et mere meningsfuldt liv og i overensstemmelse med dine værdier. De værdier, der hjælper dig til at kunne tage beslutninger, sige fra og undgå at gå ned med stress.

Længes du efter at blive helt afklaret på de 3 vigtigste områder i dit liv og få en livsvigtig indre navigatør?

 • Oplever du en utilfredshed, du ikke helt forstår eller ikke kan sætte ord på?
 • Er det svært for dig at finde ud af, hvad du vil med dit liv og karriere?
 • Bliver du ofte stresset og frustreret, uden helt at forstå hvorfor?
 • Føler du, at lever ved siden af dig selv?

Stress skyldes meget ofte, at ens værdier ikke efterleves!
Det gør dig træt og følelse af at man bruger tiden på de forkerte ting. Det skaber frustration som hurtig kan komme til at gå ud over dine nærmeste relationer, din familie og dit arbejde.

Få mere livskvalitet og en indre navigatør at rette dig efter

Klar til forandring kontakt mig

Genkender du nogle af disse udfordringer:

 • Du føler, at du bruger din tid forkert

 • Du er ofte træt og orker ikke at være sammen med dine børn og får dårlig samvittighed

 • Du kan ikke holde dig selv ud, som den du er og det liv du har nu

 • Du føler, du bruger alt for meget af din tid på pligter

 • Du savner at lave noget, der giver mening og er sjovt for dig

 • Du er i tvivl om, hvad du vil med dit liv

 • Du har mistet lysten til sex, samvær og er mindre social

 • Du brokker dig og er generelt utilfreds og har lyst til at flygte

eller måske ligner det her dig:

 • Du har brug for selvindsigt, så du kan udvikle dig og leve et mere meningsfuldt liv

 • Du mangler at finde den råde tråd i dit liv

 • Du har glemt, hvem du er og vil finde dig selv igen

 • Efter at du er blevet mor/forældre, er der sket mange omvæltninger, du gerne vil have bedre balance i og kunne håndtere

 • Du savner at mærke glæde og energi til det, der betyder noget for dig

 • Du ved ikke, hvad du vil og har ofte svært ved at tage beslutninger

 • Du har brug for hjælp til at genskabe trivsel og glæde i dit liv og familie

Har du blot svaret JA til nogle få af udfordringerne ovenfor?

Så er dette 6 ugers livs- og værdiafklaringsforløb noget for dig.

Hvorfor et livs og værdiafklaring?

De fleste mennesker kender ikke deres værdier. Værdier forbindes ofte med virksomheders værdigrundlag. Men lige så vigtigt, som det er for en virksomhed at kende sine værdier – for at kunne opnå  resultater de gerne vil have – og vide, hvad de står for.

Lige så vigtigt er det, at du kender dine personlige værdier. For de er med til at påvirke, hvem du er, hvad du arbejder med, hvad du interesserer dig for, hvem du forelsker dig i, hvilken livsstil du har og hvordan du har det i det hele taget. Vil du stoppe med at famle i blinde?

Stress skyldes meget ofte at ens værdier ikke efterleves!

Ved at lære dine værdier at kende og leve efter dem, kan du faktisk undgå at gå ned med stress. Det bliver nemmere at sige fra og tage vigtige beslutninger i dit liv.

Du bliver også klar på, hvad det højere formål er og hvilken retning du skal gå med din karriere eller finde dig tilrette på din arbejdsplads, når du kender dine værdier.

Nogle gange skal der kun nogle små justeringer til før, du føler, du har drømmejobbet og har balance mellem arbejde og familieliv.
Vil du gerne have dine personlige værdier med i dit liv og sætte dem i spil i dit arbejde?

Få svar på de store spørgsmål i livet

Mange har enten bevidst eller ubevidst et stort spørgsmålstegn inde i hovedet. Hvad vil jeg egentlig med mit liv? Hvad er meningen med mit liv? Hvordan bliver jeg lykkelig?

Dine værdier giver dig svar på spørgsmålene og dermed en retning, så du kan spare dig selv for en masse frustration, fortvivlelse og tankemylder, der tager din energi og livsglæde.

Vil du blive afklaret på de store spørgsmål i dit liv?

Hvem har brug for et livs- og værdiafklaring

Livs og værdiafklaring er for dig, der er klar til at lære dig selv bedre at kende og genskabe dig selv, så du kan få dine personlige værdier i spil i dit liv. Og derved blive mere glad og tilfreds med dit liv.

Du vil gerne arbejde med dig selv og få din livsvigtige indre navigatør kickstartet, så du kan leve efter dine værdier. Du vil gerne have den røde tråd i dit liv på plads, så du kan finde mening og retning. Øge din livskvalitet og styrke dit selvværd.

Du ved, at du har brug for at gøre noget. Du har brug for støtte for at få brikkerne til at falde på plads, så du kan sætte dig klare mål. Handle på dit liv og leve det liv, du elsker.

Du ønsker at arbejde med dig selv på et dybt plan, hvor du får et specifikt forløb, der er gennemarbejdet og har 100% fokus på at finde dine værdier og dit livsformål, så du kan blive afklaret på hvad du vil med dit liv.

Det er for dig der:

 • Oplever stress  eller er stressramt
 • Føler dig utilfreds med dit liv
 • Overvejere karrierskift eller er jobsøgende
 • Finde den rette studeretning
 • Gerne vil have dyb selvindsigt

Livs- og værdiafklaringsforløb indeholder:

 • Intro-session:
  Denne intro-session er gratis og tager ca. 20 minutter. Den er med til at sikre, at der er et rigtig match med dine forventninger. Du får konkret information og er du klar aftales de efterfølgende coachingsessioner.
 • Bevidstgørelses-session
  Denne bevidsthedsgørelses-session er en dobbelt session, hvor vi arbejder med hele dit liv med at bevidstgøre, hvordan du har levet dit liv indtil nu og hvordan det har påvirket dine værdier.
 • Værdi-session:
  I denne værdi-session arbejdes der videre med det foregående arbejde og vi kigger på testresultaterne fra 2 tests, du har gennemført. Du begynder at kunne se et mønster i dine værdier og kunne lægge brikkerne. Du får indsigt i, hvad der er dit og hvad der ikke er dit, samt dine styrker.
 • Livsformåls-session:
  I denne livsformåls-session får du sat alle brikkerne sammen og du får også en personlig handlingsplan, som du kan navigere efter fremadrettet. Samt indsigt i hvad dit livsformål er.

Du får løbende opgaver, tests i værdier og styrker, samt mentale øvelser, som vi følger op på hver gang. Vi arbejder med de 3 vigtige områder familie, karrirere og livsstil.

Hvordan forgår det?

Vi bruger den moderne teknologi dvs. telefon, Zoom eller Skype. Og du får diverse øvelser/opgaver på mail.

Coaching via telefonen er en effektiv metode, fordi der er 100% fokus på det, der bliver sagt og ingen bliver distraheret af kropssprog, udseende mm. Du har også på den måde mulighed for at være mere anonym og det giver ofte adgang til en mere ærlig samtale.

Zoom/Skype derimod har man mulighed for at se hinanden og bliver dermed, som en face to face coachingsamtale. Du sparer transporttid, det er nemt tilgængeligt og du kan få hjælp uanset hvor du bor og er uafhængig af, hvor i landet jeg har kontor.

Du får:

 • En uforpligtende introsession. Varighed ca. 20 minutter.
 • 3 x coachingsessioner den første varer ca. 1,5 time og de andre varer ca. 1 time
 • 2 tests i værdier, styrker, svagheder
 • Hjemmeopgaver
 • Mentale øvelser
 • Dybdegående proces med et gennemarbejdet system

Din investering for 6 ugers livs- og værdiafklaring er 3.500kr. 

Min tider er mellem kl. 9-15

Det er også muligt at lave aftale om delbetaling.

Klar til livs og værdiafklaring kontakt mig

Som din coach:

Med min mangeårige uddannelsesbaggrund inden for personlig udvikling og coaching har jeg udviklet et særlig system, der hjælper dig med at finde dine personlige værdier, som du altid fremadrettet kan navigere efter i alle livets forhold

Jeg er som person meget nærværende og afslappet og har 100% fokus på, at du gennemgår den udvikling, du har brug for. Min egen baggrund gør, at jeg har udviklet en særlig empatisk evne der gør, at de fleste føler sig trygge ved at åbne sig overfor mig og den dybdegående proces bliver mulig. Processen er vigtig i et livs- og værdiafklaringsforløb.

Det er vigtigt for mig, at jeg bruger de mest effektive metoder til at arbejde med den personlige process og udvikling, for at sikre mig at resultaterne er holdbare. Derfor så jeg det nødvendigt at bygge et system, der tager udgangspunkt i det menneskelige fundament med livsformål og værdier.

Jeg bruger flere forskellige værktøjer for at komme ind til kernen af værdierne, som er blevet til dette livs og værdiafklaringsforløb, for at sikret et gennemarbejdet forløb, der ikke giver et tilfældig resultat.